Surdopedagogika – jakie umiejętności i kompetencje są potrzebne w pracy z dziećmi niesłyszącymi?

0
31

W dynamiczne rozwijającym się świecie ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji zawodowych jest koniecznością. Wiele uczelni proponuje swoim absolwentom kształcenie podyplomowe na różnych kierunkach. Ciekawą propozycją jest między innymi Surdopedagogika. Jakie kompetencje i umiejętności okazują się przydatne w pracy z dziećmi niesłyszącymi?

Czym jest surdopedagogika?

Surdopedagogika należy do działu pedagogiki specjalnej. Skupia się ona na potrzebach osób z wadami słuchu. Specjaliści nie tylko pomagają niesłyszącym dzieciom, ale też zajmują się nauczaniem rodzin i otoczenia osoby mającej problemy ze słuchem. Zadaniem pedagoga jest nauczanie i rehabilitacja osób niedosłyszących i niesłyszących. Zajęcia z zakresu surdopedagogiki pomagają w przywróceniu zdolności komunikacyjnych. Mowa tutaj o kształceniu umiejętności czytania z ruchu warg, jak i o nauce języka migowego. Obowiązkiem pedagogów jest także stymulacji funkcji poznawczych ucznia pomimo jego zaburzeń. Nauczyciel wspiera go w nauce używania nowoczesnych gadżetów technologicznych (telefon, komputer), pokazując ich udogodnienia i funkcjonalności.

Surdopedagog – kompetencje i umiejętności

Praca z dziećmi niesłyszącymi wymaga odpowiednich kompetencji i umiejętności. Aby je nabyć, absolwenci, którzy ukończyli studia pedagogika, mogą zdecydować się na dalsze kształcenie podyplomowe. Po uzyskaniu dyplomu surdopedagog może zająć się edukacją, terapią, wychowaniem i rehabilitacją osób niesłyszących, czy niedosłyszących. Warto dodać, że na taką terapię uczęszczają także osoby, u których zmysł ten się w ogóle nie wykształcił. Pedagog ten zajmuje się też dysfunkcjami mowy, będącymi skutkiem wad słuchu. Terapeuta okazuje się ogromnym wsparciem psychicznym dla swoich podopiecznych. Motywuje ich do pracy nad sobą, kształcenie niezbędnych w codziennym życiu umiejętności, ponadto rozmawia często z rodziną osoby z dysfunkcją słuchu. Osoba, która chce rozpocząć pracę na tym stanowisku, może zapisać się na studia podyplomowe np. na. wwszip.pl.

Praca z dziećmi niesłyszącymi wymaga także pewnych umiejętności i cech charakteru. Surdopedagog musi podchodzić do każdego swojego podopiecznego w sposób indywidualny. Musi dbać o jego potrzeby i dostosować odpowiednie tempo nauki. Powinien umieć stosować różne metody nauczania. Niezbędna jest też sprawna współpraca z innymi specjalistami i znajomość języka migowego. Ponadto powinna być to osoba wyrozumiała, empatyczna, cierpliwa i otwarta.

Nieustanny rozwój tej dziedzina jest dla wielu osób szansą na lepsze życie we współczesnym świecie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here