Jakie dokumenty uprawniają cudzoziemców do podjęcia pracy w Polsce?

0
245

W przypadku, gdy obcokrajowiec chce podjąć pracę w Polsce, niezbędne jest dopełnienie pewnych formalności, które nie tylko umożliwią legalny pobyt i zatrudnienie, ale również mogą stać się wstępem do dłuższego związania się z Polską. Obcokrajowcy z różnych części świata są przyjmowani na innych zasadach i warto się temu przyjrzeć.

Najważniejsze dokumenty

Obywatel kraju spoza UE, który ma zamiar zamieszkać w Polsce i podjąć pracę, potrzebuje zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego na terenie UE. Wówczas żaden inny dokument nie jest potrzebny, aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować na terenie kraju.

Gdy jednak chodzi wyłącznie o pracę bez stałego pobytu (zazwyczaj na określony okres), niezbędne jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Ci cudzoziemcy, którzy przebywają już w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, mogą zatrudnić się pod warunkiem, że zdobędą zezwolenie na pracę.

Obsługa cudzoziemców takich państw jak Rosja, Ukraina, Gruzja, Armenia i Białoruś wiąże się z najmniejszymi formalnościami. Mogą oni bowiem pracować bez zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie zaświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Pomoc w legalnym zatrudnieniu cudzoziemca

Zasady wydają się klarowne i zrozumiałe. Jednak gdy jest się osobą nieznającą języka polskiego, najczęściej też nieposiadającą żadnych kontaktów prywatnych, warto zwrócić się po merytoryczną radę i pomoc w spełnieniu niezbędnych wymagań. Najlepiej zdecydować się na kompleksową pomoc prawną dla cudzoziemców.

Taka pomoc obejmuje też pracodawców, którzy mają zamiar zatrudnić obcokrajowców – specjaliści krok po kroku wesprą zarówno zwierzchników, jak i kandydatów w działaniach zmierzających do uzyskania możliwości zatrudnienia – sprawdź: obsługa cudzoziemców.

Cały proces zatrudniania cudzoziemców nie jest trudny, o ile pozna się podstawowe wymagania i procedury. Warto poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie: należy też pamiętać, że działanie zgodnie z prawem jest najważniejsze!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here