Jak przygotować pismo procesowe do sądu?

0
416

Przygotowując pisma do sądu trzeba pamiętać, że muszą one spełniać określone warunki. Tylko i wyłącznie wtedy będą rozpatrywane. Tutaj należy wiedzieć, jak je sformułować, by uniknąć błędów. Należy wiedzieć, że ważna jest zarówno forma, jak i treść, przy czym nie zawsze istnieje możliwości pobrania gotowego formularza. Dlatego też warto wiedzieć, jak przygotować pismo do sądu.

Pismo procesowe do sądu – wszystko co trzeba wiedzieć?

Pisma procesowe mogą być różne. Można do nich zaliczyć zarówno pozew, jak i apelację, ale też wniosek czy zażalenie. Jako, że są to pisma formalne, stąd też muszą spełnić odpowiednie wymogi, tylko wtedy będą mogły zostać rozpatrzone. Powód przygotowuje takie pismo, a przez powoda rozumie się osobę, która inicjuje dane postępowanie, choć samo pismo może być też przygotowane na zlecenie powoda przez adwokata. Należy w nim dokładnie wyjaśnić powody, żądania, ale i złożyć właściwe oświadczenie. Tutaj tak samo ważna jest strona formalna, jak i techniczna, stąd nie można pozwolić sobie na język luźny, swobodny, absolutnie zabronione jest też stosowanie kolokwializmów. Trzeba natomiast zastosować ciąg przyczynowo skutkowy, dzięki któremu łatwiej można wyjaśnić powody złożenia pisma. Warto oczywiście wcześniej sprawdzić czy na oficjalnej stronie sądu nie ma wzorów pism, które można pobrać, gdyż znacząco ułatwi to pracę. Istnieje także możliwości zlecenia napisania pisma prawnikowi, który następnie może reprezentować Wasze interesy.

Poznaj jak powinno wyglądać pismo procesowe i nie popełnij błędów

Pismo procesowe do sądu musi zawierać określone elementy. Tylko i wyłącznie, jeśli spełni warunki formalne, zostanie dopuszczone do dalszego postępowania. Na samym początku trzeba oznaczyć sąd, do którego jest kierowane. Następnym niezbędnym elementem jest wpisanie imienia i nazwiska powoda, bądź przedstawicieli ustawowych, co ma miejsce w przypadku osób ubezwłasnowolnionych czy nieletnich. Jeżeli występuje pełnomocnik, to trzeba go także wpisać. Konieczne jest też oznaczenie rodzaju pisma, czyli czego dotyczy, a więc czy jest to zażalenie do sądu, czy wniosek o spadek czy zachowek, bądź też np. pozew o alimenty. Każde pismo musi zawierać tzw. osnowę wniosku, co oznacza, że trzeba dokładnie, lecz we względnym skrócie opisać sytuację, której dotyczy. Do pisma można dołączyć także dowody, w przypadku alimentów mogą to być faktury VAT, bo paragony nie są rzetelnym dowodem, gdyż nie są spersonalizowane. Na końcu trzeba wymienić załączniki dołączone do pisma oraz się podpisać. Pamiętajcie, że jeżeli nie umieścicie podpisu, wniosek czy zażalenie jest nieważne.

Opłaty sądowe są niezbędne – a czy można zostać z nich zwolnionym?

Aby sąd podjął sprawę muszą zostać uiszczone opłaty sądowe. Są one wymagane. Oczywiście w prawie istnieją wyjątki, a więc zasadniczo można starać się o zwolnienie z kosztów. Tutaj musicie wiedzieć, że z kosztów mogą być zwolnione tylko osoby, których nie stać na ich opłacenie bądź w przypadku których na skutek wniesienia opłaty ucierpiałby ich domowy budżet. Ale aby zostać zwolnionym z kosztów, trzeba udowodnić brak funduszy. Do wniosku o zwolnienie trzeba dołączyć dowody w postaci zaświadczenia o dochodach z pracy czy też kopie PIT.

Uproszczona procedura – kiedy można ją zastosować?

Oczywiście wiele spraw toczy się w sądach bardzo długo. Ale w wielu można zastosować uproszczoną procedurę, dzięki temu już sam proces przygotowania pisma będzie dużo łatwiejszy. Dotyczy to sytuacji, gdy wartość sporu nie przekracza 10000 złotych. Dzięki temu cała sprawa może bardzo szybko zostać rozstrzygnięta. Oczywiście bywają sytuacje trudne i skomplikowane, gdzie obie strony za nic nie potrafią dojść do porozumienia. Wtedy też bardzo skuteczne mogą okazać się mediacje, co ma miejsce choćby w sprawach o podział majątku. W wielu przypadkach udaje się zakończyć spór i dojść do porozumienia.

Są sprawy, które trzeba składać na urzędowych formularzach. Warto więc wcześniej sprawdzić czy sprawa, o którą wnosicie nie wymaga zastosowania właśnie takiego formularza. Przykładem takich wniosków jest choćby wpis czy wykreślenie z księgi wieczystej. Jeżeli jednak obawiacie się czy pismo, które chcecie złożyć do sądu jest poprawne, to zawsze możecie skorzystać z pomocy adwokata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here