Czym się zajmuje terapeuta zajęciowy?

0
511

Różne problemy zdrowotne mogą utrudniać poszczególnym osobom uczestnictwo w codziennych czynnościach. W takim przypadku pomóc im może terapeuta zajęciowy w Olsztynie.

W czym pomoże nam terapeuta zajęciowy?

Jakiej pomocy może nam udzielić terapeuta zajęciowy. Olsztyn jest jednym z tych miast, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc w zakresie nauki nowych sposobów działania. Terapeuta pomoże odzyskać im umiejętności i rozwijać nowe. Używać materiałów lub sprzętu, który ułatwia życie, lub dostosować swoje środowisko, aby lepiej dla nich pracowało. Słowo „zajęciowy” może tu wprowadzać w błąd. W tym zawodzie nie chodzi o poradnictwo zawodowe ani szkolenie zawodowe. Terapeuci zajęciowi w Olsztynie to pracownicy służby zdrowia, którzy pomagają ludziom wznowić udział w różnych zadaniach – ich pracy, wypoczynku i zajęciach towarzyskich, przemieszczaniu się, opiece nad sobą i swoim domem. Terapeuci zajęciowi często pracują w zespole z fizjoterapeutami, ale te dwie role są różne. Fizjoterapeuci pomagają ludziom przywrócić sprawność fizyczną; terapeuci zajęciowi koncentrują się na tym, jak dana osoba radzi sobie w społeczeństwie.

Z kim pracują terapeuci zajęciowi?

Terapeuci zajęciowi pracują z osobami w każdym wieku. Może to być na przykład praca z dziećmi i nauczycielami w klasie, aby pomóc dzieciom w rozwijaniu umiejętności, takich jak pisanie odręczne lub korzystanie z komputera, lub w celu zapewnienia strategii zarządzania zachowaniami – umiejętności, które ułatwią uczniom naukę i rozwój w szkole. To też na przykład praca z pacjentami przyjętymi do szpitala po udarze lub urazie mózgu w celu oceny i leczenia zaburzeń poznawczych – problemów ze zdolnością myślenia, zapamiętywania lub komunikowania – aby pomóc pacjentom wyzdrowieć lub rozwiązać problemy związane z ich stanem. Terapeuci zajęciowi zajmują się też osobami z chorobami psychicznymi w ramach programów ambulatoryjnych w celu pomocy osobom żyjącym ze schizofrenią lub zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi w radzeniu sobie z ich schorzeniami, aby mogli żyć samodzielnie w domu i społeczności. Jednym z elementów jest też współpraca w celu identyfikacji i zakupu sprzętu, takiego jak wózki inwalidzkie lub urządzenia zabezpieczające w łazience, aby zapewnić pacjentom możliwość bezpiecznego powrotu do domu lub pozostania w domu, gdy ich zdolności fizyczne ulegną zmianie w wyniku choroby, takiej jak stwardnienie rozsiane lub artretyzm. Ostatecznie jest to praca z osobami po wypadku w celu ustalenia, czego dana osoba może potrzebować w przyszłości, aby móc wykonywać swoje codzienne czynności samodzielnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here