Co wchodzi w zakres obsługi kadr?

0
919

Kadry, inaczej zasoby ludzkie, to pojęcie, które w języku biznesowym stosuje się w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w firmie. Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma także określone obowiązki związane z obsługą kadr.

Czym są kadry?

Kadry, zasoby ludzkie, w skrócie HR (od ang. human resources) to pojęcie odnoszące się zarówno do sił roboczych, które traktowane są jako środek produkcji, jak również do indywidualnych pracowników, którzy zatrudniani są w przedsiębiorstwie.

Równie ważne jak prawidłowe zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie jest właściwa obsługa kadr. Prawo nakłada na przedsiębiorców określone obowiązki związane z prowadzeniem spraw kadrowych, które muszą być realizowane terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Co obejmuje obsługa kadr?

Poprawna obsługa kadr obejmuje szeroką gamę czynności, które związane są z prowadzeniem obszaru kadrowego. Wśród nich znajdują się między innymi:

  • przygotowywanie akt osobowych pracowników,
  • podpisywanie umów o pracę i innych umów,
  • przygotowywanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
  • spisywanie raportów do ZUS, GUS i innych instytucji,
  • sporządzanie innego rodzaju dokumentacji,
  • rozliczanie czasu pracy pracowników,
  • badania wstępne i okresowe oraz szkolenia BHP,
  • uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez instytucje.

Dodatkowo, prowadzenie kadr związane jest z realizacją czynności płacowych, czyli naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń oraz odprowadzania składek za pracowników.

Czy firma musi prowadzić obsługę kadr samodzielnie?

Firmy często zajmują się prowadzeniem usług kadrowych we własnym zakresie. Wówczas obsługa kadr prowadzona jest przez pracownika – kadrową lub przez przedsiębiorcę, na przykład z użyciem specjalnego oprogramowania.

Firma nie musi jednak prowadzić rozliczeń kadrowych we własnym zakresie. Dostępna jest także zewnętrzna obsługa kadr i usługi płacowe realizowane jako outsourcing. Firmy oferujące takie usługi mogą zapewnić swoim klientom kompleksową pomoc włączającą wszystkie czynności związane z prowadzeniem kadr oraz płac.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here