Zdalne i tajne – jak zapewnić tajność zgromadzeń online?

0
217

Trwająca pandemia koronawirusa oraz związane z nią obostrzenia w znaczny sposób utrudniają organizację zgromadzeń wspólników spółek w tradycyjnej formie. W dniu 31 marca 2020 roku weszła jednak w życie nowelizacja ustawy, która pozwala na przeprowadzenia zgromadzenia oraz głosowania za pośrednictwem Internetu. Jak jednak zapewnić tajność takiego głosowania? Odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Zgromadzenie wspólników

Przeprowadzając zgromadzenie wspólników za pośrednictwem Internetu należy przede wszystkim wybrać takie oprogramowanie, które uniemożliwi odkodowanie głosów poszczególnych wspólników oddanych w ramach tajnego głosowania. Jednocześnie taki program powinien zapewniać weryfikację tożsamości osób głosujących, jak i posiadać możliwość wykluczenia oddania więcej niż jednego głosu w danej sprawie. Wszystkie te opcje zapewnia system https://zdalnewalne.pl/. Ponadto, oferuje on również możliwość dostępu do szczegółowej analityki całego zgromadzenia po jego zakończeniu.

Tajne głosowanie ma na celu zapewnienie głosującej osobie swobodę wykonania prawa głosu oraz ochronę przed ewentualnymi naciskami pozostałych wspólników. Warto wspomnieć, że przepisy wymagają tajnego głosowania również we wszelkich sprawach osobowych, takich jak:

  • wyrażenie zgody na działalność konkurencyjną członka zarządu,
  • określenie wysokości wynagrodzenia wspólnika,
  • udzielenie absolutorium.

Pamiętajmy o regulaminie

Jeśli chcemy zorganizować zgromadzenie wspólników w formie elektronicznej, musimy stworzyć w naszej spółce odpowiedni regulamin. Powinien on szczegółowo określać zasady udziału w zgromadzeniu za pośrednictwem Internetu. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że dla przyjęcia regulaminu nie jest konieczne odbywanie zgromadzenia wspólników, a wystarczy ich pisemna zgoda, która reprezentuje bezwzględną większość głosów na treść regulaminu.

Miejsce zgromadzenia

Standardowo zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki. Możliwe jest również, aby odbyło się ono w innym miejscu na terenie Polski – kwestia ta powinna jednak zostać uregulowana w umowie spółki. Co ważne, nowe przepisy dotyczące organizacji zgromadzeń online nie zmieniają zasad dotyczących miejsca, w którym zgromadzenie powinno się odbyć. Oznacza to więc, że również w przypadku zdalnego zgromadzenia, przynajmniej jeden ze wspólników powinien znajdować się w miejscu określonym w umowie – najczęściej będzie to siedziba spółki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here