Jak zawiesić działalność gospodarczą?

0
639

Niektórzy przedsiębiorcy korzystają z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej. Powody takiej decyzji mogą być bardzo różne, od zakończenia prowadzenia własnego biznesu począwszy, na sezonowości branży skończywszy. Najważniejsze jest to, że takie prawo przysługuje każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą. No dobrze? Ale jak zawiesić działalność gospodarczą? Czy trzeba spełniać jakieś określone warunki lub trzeba to zrobić w jakiś ściśle określony sposób, na przykład listownie? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania.

Zawieszenie funkcjonowania działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą możemy zawiesić:

  • na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni
  • na czas określony – od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)

Jeżeli jesteście zmuszeni do zawieszenia działalności gospodarczej musicie złożyć w Urzędzie Gminy wniosek CEIDG-1 według następujących wskazówek: W polu 01 należy w takiej sytuacji zaznaczyć okienko 3 – “Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej”. Następnie podatnik powinien wypełnić dane w rubryce 03 – jednakże nie wszystkie. Konieczne jest podanie numerów PESEL, NIP oraz REGON, nazwiska, imienia oraz daty urodzenia. W dalszej części należy podać informacje o miejscu zamieszkania i zameldowania wnioskodawcy (w rubrykach 04 i 05), nazwy pełnej (06) i skróconej (07) firmy, adresu siedziby działalności – pole 10 oraz ewentualnych, dodatkowych placówek (rubryka 11, części dotyczące numeru REGON, nazwy oraz adresu) oraz informacji o naczelnikach urzędów skarbowych w części 17. Ponadto, jeśli przedsiębiorca korzysta z ubezpieczenia w ramach KRUS, jest zobowiązany do zadeklarowania w pozycji 13.1.2 chęci do dalszego korzystania z tej możliwości.
Informację o zawieszeniu działalności podatnik podaje w części 14 CEIDG-1. W tym celu należy oznaczyć rubrykę 14 poprzez znajdujący się obok tytułu kwadrat. Następnie przedsiębiorca uzupełnia daty – rozpoczęcia zawieszenia oraz przewidywanej daty wznowienia działalności.
Po zaakcpetowaniu wnioski wasza działalność zostanie zawieszona.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here