Jak sprawdzić swój NIP?

0
545

Numer Identyfikacji Podatkowej, czyli po prostu NIP to specjalny kod składający 10 cyfry umożliwiający identyfikację podatnika. Wprowadzono go na mocy ustawy w 1995 roku, a do 2011 roku był przyznawany każdemu podmiotowi (niezależnie czy byliśmy zatrudnieni na etacie czy prowadziliśmy działalność gospodarczą) i był potrzebny do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Obecnie prawo zmieniło i jest on nadawany tylko firmą, natomiast osoby prywatne rozliczają się na podstawie numeru PESEL. Numer NIP jest niezmienny i jest przyporządkowywany raz na całe życie (lub na cały okres prowadzenia działalności.) Jednak co w przypadku, kiedy nie pamiętamy numery NIP lub zgubiliśmy decyzję Urzędu Skarbowego o jego nadaniu? Jak sprawdzić swój NIP? Czy można to zrobić online na przykład na stronie Urzędu Skarbowego lub w jakikolwiek inny sposób?

Sprawdzanie lub odzyskanie NIP – jak to zrobić?

Już na wstępie musimy powiedzieć jasno, że niestety nie ma możliwości sprawdzenia naszego numeru NIP w Internecie. Możemy zweryikować NIP na przykład na stronie CEIDG, ale taka możliwość jest tylko, jeżeli prowadzimy działalność, natomiast nie sprawdzimy go, jeżeli NIP należy do osoby prytwanej. Co w takim przypadku? Najlepszym i jedynym właściwym rozwiązaniem jest zwrócenie się do Urzędu Skarbowego, w którym składaliśmy wniosek o nadanie NIP z prośbą o wydanie duplikatu decyzji nadania NIP. Jak to zrobić? Niestety przepisy w Polsce tego nie precyzują. Najlepszą formą jest wysłanie oficjalnej prośby listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, natomiast przed wysyłką warto skontakotwać się bezpośrednio z Urzędem Skarbowym i poprosić o ewentualne wytyczne, ponieważ US w każdej miejscowości może mieć nieco inne podejście. Pozostaje jeszcze kwestia potrzeby odzyskania numeru NIP. Jeżeli nie prowadzimy działalność, to obecnie ten numer jest nam zupełnie zbędny. Urząd Skarbowy nie wymaga w rozliczeniach PIT posługiwania się NIP-em, jeżeli na przykład pracujemy na etacie. W takim przypadku przecież identyfikuje nas, jako podatników, po numerze PESEL.