Czy i kiedy kredyt ulega przedawnieniu?

0
312

Posiadanie nieuregulowanych zobowiązań finansowych dla większości ludzi jest sytuacją trudną do zaakceptowania. Do tego mogą dochodzić liczne problemy z instytucjami finansowymi, które będą dochodzić swoich praw i żądać zwrotu zadłużenia. Czy tak powstałe roszczenie może ulec przedawnieniu? Czy niespłacony kredyt może się przedawnić?

Czy kredyt może ulec przedawnieniu?

Zaciągając kredyt w banku, podpisujemy umowę, według której zobowiązujemy się spłacać zadłużenie w określonym czasie i w określonej wysokości. Wcześniej oczywiście weryfikowana jest nasza zdolność kredytowa, ale nawet po pomyślnym zaakceptowaniu wniosku może okazać się, że realna możliwość terminowego oddania zadłużenia ulegnie zmianie. Jeżeli klient przestanie regularnie oddawać pieniądze, wówczas bank uzyska uprawnienie do żądania zwrotu pożyczonego świadczenia finansowego.

W ten sposób pojawia się roszczenie majątkowe, które podlega przepisom kodeksu cywilnego, według którego mogą one po określonym czasie ulec przedawnieniu. Rzecz jasna nie dzieje się to od razu i cała sprawa wcale nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim to czy kredyt może ulec przedawnieniu, określa sąd (top-kredyty.pl), który na podstawie dostarczonych materiałów dowodowych stwierdzi czy roszczenie wierzyciela jest zasadne, czy nie.

Kiedy kredyt ulega przedawnieniu?

Nie jest to prosta sprawa i w zależności od rodzaju wziętego zobowiązania finansowego określenie, kiedy wypada przedawnienie, będzie wyglądało inaczej. W przypadku kredytów bankowych następuje to po 3 latach od momentu, gdy minie termin przeznaczony na jego spłatę. Problem może być jednak taki, że gdy klient przestaje płacić, wówczas zaciągnięty kredyt staje się natychmiastowo wymagalny, a terminarz spłat przestaje obowiązywać. Co ważne, po zmienia prawa w 2018 roku, przedawnienie następuje wraz z końcem roku kalendarzowego, co za tym idzie, gdy bieg przedawnienia kończy się w styczniu, należy dodatkowo czekać jeszcze do końca grudnia.

Dodatkowo czas przedawnienia ulega wydłużeniu w momencie, gdy wobec klienta został zastosowany sądowny nakaz spłaty. W takim przypadku przedawnienie następuje dopiero po 10 latach.

Czy łatwo uzyskać przedawnienie kredytu?

Łatwo powiedzieć, że wystarczy nie spłacać zadłużenia przez trzy lata i ulega ono przedawnieniu, ale niestety sprawa jest bardziej skomplikowana. Kredyt ulega umorzeniu tylko w momencie, gdy w określonym w przepisach prawa czasie ani bank, ani żadna instytucja finansowa nie upominała się o zwrot zobowiązania. Każde wystąpienie do sądu z pozwem przerywa bieg terminu przedawnienia, przez co zaczyna się on od nowa.

Innymi słowy, jeżeli klient jest dłużnikiem banku i przez kolejne 2,5 roku nie spłacał zadłużenia, a bank nie wychodził z wnioskami o odzyskanie pieniędzy, zostaje mu jeszcze pół roku do osiągnięcia terminu przedawnienia. Jeżeli jednak w tym czasie pojawi się pozew w sądzie, termin ten jest zerowany i od tego momentu klient znów ma 3 lata na uzyskanie przedawnienia.

Banki i instytucje finansowe starają się mimo wszystko pilnować swoich interesów, a to oznacza, że w praktyce uniknięcie odpowiedzialności za niespłacone zobowiązania jest bardzo trudne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here